Zváranie hliníka a jeho zliatin v ochrannej atmosfére inertného plynu Argón technológiou TIG zaručuje dokonalý estetický zvar. Táto technológia je použitá u všetkých viditeľných štruktúr, kde sa kladie dôraz na estetiku prevedenia zvaru.

Rozsiahlejšie konštrukcie ako sú strešné nosné dielce pre reklamy vyrábené z hliníkových profilov zvárame technológiou zvárania v ochrannej atmosfére inertného plynu  Argón pomocou technológie SpoolGun od spoločnosti Miller Electric.